Pomorskie / GDAŃSK

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku

80-875 GDAŃSK Biskupia

rekrutacja@gsw.gda.pl gsw@gsw.gda.pl

https://www.gwsa.pl/pl

+48 583 050 183 • +48 583 050 811

Oferta Edukacyjna

O nas

Misją Gdańskiej Szkoły Wyższej jest wykształcenie kadr na miarę potrzeb nowoczesnego państwa i regionu — kadr umiejących funkcjonować nie tylko w strukturach lokalnych, ale i w najszerzej pojętych ramach zjednoczonej Europy. Efektem kształcenia jest wyposażenie absolwentów we wszechstronne umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu zawodowym, oparte na wiedzy teoretycznej, ale i obszernej praktyce. Uczelnia przygotowuje swoich absolwentów do wykonywania różnorodnych zadań administracyjnych, pedagogicznych i inżynierskich, rozwiązywania złożonych problemów ekonomicznych, społecznych i technicznych zarówno w wymiarze lokalnym, jak i w skali globalnej.

Kolejne lata rozwoju naszej Uczelni cechować będzie tworzenie nowej jakości w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z otoczeniem. Będzie to realizowane nowoczesnymi metodami i obejmie nowe obszary tematyczne, odpowiadające potrzebom zmieniającego się rynku pracy, który jest odbiciem współczesnego regionu, kraju oraz świata.

Mocną stroną Uczelni jest m.in. jej kadra W Gdańskiej Szkole Wyższej zatrudnionych jest wielu wybitnych wykładowców zarówno z przygotowaniem akademickim, jak i rozległą wiedzą praktyczną. Osoby z tytułami naukowymi profesora, ze stopnie naukowym doktora habilitowanego czy doktora potwierdzają ich wysokie kompetencje nauczycielskie. Wiele osób z pośród naszej kadry naukowo-dydaktycznej zajmuje eksponowane stanowiska w różnych branżach poza szkolnictwem wyższym: członkowie Polskiej Akademii Nauk, Rządowej Rady Ludnościowej, Polskiego Towarzystwa Demograficznego, aktywni zawodowo prawnicy, członkowie rad nadzorczych dużych przedsiębiorstw, pracownicy urzędów gmin.

Gdańska Szkoła Wyższa posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). Uczestnictwo w programie Erasmus+ wpływa na zwiększenie mobilności studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych.

Programem wychodzącym naprzeciw zapotrzebowaniu słuchaczy jest forma e-learning. W tym trybie zaledwie 40% zajęć odbywa się metodą tradycyjnych konsultacji i egzaminów, reszta poprzez platformę Moodle. Pozwala to na dowolny wybór czasu do nauki, większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału, przyswojenie wiedzy we własnym tempie oraz wielokrotne odtwarzanie materiałów.

Gmach Gdańskiej Szkoły Wyższej

Budynek GSW mieści się w zabytkowej dzielnicy Biskupia Górka w Gdańsku-Śródmieściu. Atutem jest bardzo dobra lokalizacja - bliskość przystanków tramwajowych i kolejowych. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, jest to odrestaurowana dawna reduta koszarowa fragmentarycznie otoczona zabytkowym murem. Budynek jest trójskrzydłowy i ma 3-kondygnacje (poziomy -1, 0, +1), wyposażony jest w windę i niezbędne urządzenia ochrony przeciwpożarowej, jest także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W trosce o bezpieczeństwo teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną. Mamy duży bezpłatny parking, a wewnątrz budynku do dyspozycji jest bar oraz automaty z napojami i przekąskami. Na terenie obiektu jest wiele toalet, o czystość których dba nasz personel sprzątający. Sale są widne, przestronne, zaopatrzone w okiennice wewnętrzne oraz opuszczane kurtyny. Dodatkowym atutem jest fakt, że sale można powiększyć według potrzeb. W salach zamontowane są rzutniki multimedialne, krzesła z pulpitami lub ławki, tablice suchościeralne/ kredowe/ interaktywne. 

Dojazd

- SKM (Szybka Kolej Miejska), przystanek Gdańsk Śródmieście – 5 minut piechotą

- Tramwaj – 5 minut piechotą, linie nr: 

linie nr 4,11: przystanek „Węzeł Groddecka”

linie nr 2,3,6,7: przystanek „Śródmieście SKM”

linie nr 8,9: przystanek „Okopowa”

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:

                   studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie oraz 7-semestralne inżynierskie),

                   studia drugiego stopnia (3- i 4-semestralne magisterskie),

                   studia podyplomowe (2- i 3-semestralne).


Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną kieruje Rektor.

Oferta Edukacyjna

Administracja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne,  zaoczne lub e-learning, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie, Kartuzach, Olsztynie i Słupsku. W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Są nimi: Administracja publiczna, Administracja Europejska, Administrowanie informacją, Administracja zdrowia publicznego, Bezpieczeństwo Publiczne, Zarządzanie w Administracji. Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja będzie biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent pozna i nauczy się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.

Opłaty:

2100 zł - Z góry za semestr

440 x 5 rat/msc

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2100.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne,  zaoczne lub e-learning, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie, Kartuzach, Olsztynie i Słupsku. W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Są nimi: Administracja publiczna, Administracja Europejska, Administrowanie informacją, Administracja zdrowia publicznego, Bezpieczeństwo Publiczne, Zarządzanie w Administracji. Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja będzie biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent pozna i nauczy się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.

Możliwość płatności czesnego w skali miesięcznej:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze - 400 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze - 340 zł x 6
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1900.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne,  zaoczne lub e-learning (jeżeli zgłosi sie odpowiednia liczba studentów), 6 semestrów, prowadzone w siedzibie wydziału zamiejscowego w Tczewie. W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Są nimi: Administracja publiczna, Administracja Europejska, Administrowanie informacją, Administracja zdrowia publicznego, Bezpieczeństwo Publiczne, Zarządzanie w Administracji. Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja będzie biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent pozna i nauczy się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.

Czesne:

1700 zł - Z góry za semestr

Ratalnie:

 • 5 x 340 zł
 • 6 x 290 zł


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1700.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne,  zaoczne lub e-learning (jeżeli zgłosi sie odpowiednia liczba studentów), 6 semestrów, prowadzone w siedzibie wydziału zamiejscowego w Tczewie. W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Są nimi: Administracja publiczna, Administracja Europejska, Administrowanie informacją, Administracja zdrowia publicznego, Bezpieczeństwo Publiczne, Zarządzanie w Administracji. Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja będzie biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent pozna i nauczy się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.

Czesne:

1700 zł - Z góry za semestr

Ratalnie:

 • 5 x 340 zł
 • 6 x 290 zł


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1700.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne,  zaoczne lub e-learning (jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba studentów), 6 semestrów, prowadzone w siedzibie wydziału zamiejscowego w Olsztynie. W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Są nimi: Administracja publiczna, Administracja Europejska, Administrowanie informacją, Administracja zdrowia publicznego, Bezpieczeństwo Publiczne, Zarządzanie w Administracji. Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja będzie biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent pozna i nauczy się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.

Czesne:

1700 zł - Z góry za semestr

Ratalnie:

 • 5 x 340 zł
 • 6 x 290 zł


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1700.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne,  zaoczne lub e-learning (jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba studentów), 6 semestrów, prowadzone w siedzibie wydziału zamiejscowego w Kartuzach. W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Są nimi: Administracja publiczna, Administracja Europejska, Administrowanie informacją, Administracja zdrowia publicznego, Bezpieczeństwo Publiczne, Zarządzanie w Administracji. Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja będzie biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent pozna i nauczy się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.

Czesne:

1700 zł - Z góry za semestr

Ratalnie:

 • 5 x 340 zł
 • 6 x 290 zł


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1700.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Administracja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub e-learningowe, 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych). W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Są nimi: Psychopedagogika pracy, Administracja, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość.  Absolwent studiów magisterskich na kierunku administracja zdobędzie umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Będzie przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej.

W przypadku płatności miesięcznej:

I i II semestr:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze - 400 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze - 340 zł x 6
 • semestralnie: płatne z góry – 2.000 zł

III i IV semestr:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze - 430 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze - 360 zł x 6
 • semestralnie: płatne z góry – 2.150 zł

Wpisowe:

 • Dla absolwentów GSW: 70 zł
 • Dla pozostałych: 100 zł
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2000.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Administracja (E-Learning)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne,  zaoczne lub e-learning, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie, Kartuzach, Olsztynie i Słupsku. W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Są nimi: Administracja publiczna, Administracja Europejska, Administrowanie informacją, Administracja zdrowia publicznego, Bezpieczeństwo Publiczne, Zarządzanie w Administracji. Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja będzie biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent pozna i nauczy się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.

Możliwość płacenia czesnego miesięcznie:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze - 340 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze - 290 zł x 6
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1700.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Administracja (E-Learning)
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub e-learningowe, 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych). W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Są nimi: Psychopedagogika pracy, Administracja, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość.  Absolwent studiów magisterskich na kierunku administracja zdobędzie umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Będzie przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej.

W przypadku płatności miesięcznej:

I i II semestr:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze - 380 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze - 320 zł x 6

III i IV semestr:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze -410 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze -350 zł x 6
 • semestralnie: płatne z góry – 2.050 zł

Wpisowe:

 • dla absolwentów GSW: 70 zł
 • dla pozostałych: 100 zł
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
1900.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Absolwent studiów ma wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która jest niezbędna do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zostaje wyposażony w wiadomości dotyczące organizacji pracy, prawa pracy, zna zagrożenia mogące wystąpić w danym miejscu pracy. Potrafi zastosować metody i zasady likwidacji zagrożeń w środowisku, umie przeprowadzić szkolenia oraz procedury prawne związane z wypadkami w pracy.

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 oraz z 2004 r. nr 246 poz. 2468) – do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz starszych specjalistów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach po spełnieniu dodatkowych wymagań dotyczących stażu pracy w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opłaty:

 • 70 zł dla absolwentów GSW, 100 zł dla pozostałych
 • jednorazowa: 3.400 zł
 • semestralna: 1.700 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 350 zł
Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
1700.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Dietetyka
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania czynności związanych z prawidłowym odżywianiem, planowaniem racjonalnej i zdrowej diety. Żywienie człowieka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy o interdyscyplinarnym charakterze. Postęp technologiczny, w tym w zakresie w technologii wytwarzania żywności, pakowania jej itp., powinien zapewnić względy bezpieczeństwa żywności. Proponowane studia dają możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu zdrowego odżywiania człowieka z uwzględnieniem jego zróżnicowanej aktywności fizycznej, wieku, a nawet upodobań. Absolwenci tej specjalności będą znać podstawowe reguły opracowywania diety, zasady informowania o produktach żywnościowych, suplementach diety, nauczą się podstaw prawa żywnościowego.

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe  - 70 zł dla absolwentów naszej uczelni lub 100 zł dla pozostałych osób
 • jednorazowa: 3.600 zł 
 • semestralna: 1.800 zł 
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 370 zł


Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
3600.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Inspektor Ochrony Danych Osobowych IODO (Nowość!)
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Inspektor ochrony danych osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212.

Koncepcja programu studiów podyplomowych powstała w oparciu o zmiany przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 24 maja 2016 r. oraz prognozowanych potrzeb rynku pracy. Oferta jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, obowiązujące przedsiębiorców w pełnym zakresie od 25 maja 2018 r.)

Na podstawie artykułu 37 ust. 5 RODO, Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczany m.in. na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań.

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe  - 70 zł dla absolwentów naszej uczelni lub 100 zł dla pozostałych osób
 • jednorazowa: 3.400 z
 • semestralna: 1.700 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 350 zł
Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
1700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Kierunek Prawno-Biznesowy
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych). Celem studiów licencjackich na kierunku prawno-biznesowym jest kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym.

Możliwość płatności czesnego miesięcznie:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze - 440 zł x 5
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2100.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Kierunek Prawo-Biznesowy
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych). Celem studiów licencjackich na kierunku prawno-biznesowym jest kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym.

Możliwość płatności czesnego miesięcznie:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze - 400 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze - 340 zł x 6


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1900.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Kryminologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub e-learningowe, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych). W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Są nimi:  Kryminalistyka, Patologie społeczne, Moduł penitencjarny, .Absolwent studiów licencjackich na kierunku kryminologia posiądzie rzetelną wiedzę o człowieku, społeczeństwie i prawie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością i patologią. Przygotują do skutecznego wykonywanie zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Możliwość płatności za czesne miesięcznie:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze - 440 zł x 5
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2100.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Kryminologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub e-learningowe, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych). W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Są nimi:  Kryminalistyka, Patologie społeczne, Moduł penitencjarny, .Absolwent studiów licencjackich na kierunku kryminologia posiądzie rzetelną wiedzę o człowieku, społeczeństwie i prawie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością i patologią. Przygotują do skutecznego wykonywanie zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Możliwość płatności za czesne miesięcznie:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze - 400 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze - 340 zł x 6
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1900.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Kryminologia (E-Learning)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub e-learningowe, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych). W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Są nimi:  Kryminalistyka, Patologie społeczne, Moduł penitencjarny, .Absolwent studiów licencjackich na kierunku kryminologia posiądzie rzetelną wiedzę o człowieku, społeczeństwie i prawie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością i patologią. Przygotują do skutecznego wykonywanie zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Możliwość opłaty za czesne miesięcznie:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze -340 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze - 290 zł x 6
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1700.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Master of Public Administration
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Celem studiów MPA jest wszechstronne kształcenie Słuchaczy w zakresie zarządzania jednostkami administracji. Oferta programowa studiów zapewnia możliwość zdobycia przez Słuchaczy wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego, w aspektach prawno-administracyjnych oraz ekonomiczno-finansowych, a także podnoszenia kwalifikacji menedżerskich.

Studia MPA stawiają na rozwój osobisty menadżera administracji publicznej i samorządowej. Nastawiony jest na zdobycie unikatowej wiedzy w zakresie prawa, administracji, zarządzania. Program podzielony jest na bloki tematyczne, które służyć mają bardziej efektywnemu kształceniu.

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe  - 70 zł dla absolwentów naszej uczelni lub 100 zł dla pozostałych osób
 • jednorazowa: 9.600 zł
 • semestralna: 3.350 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 3 semestry): 670 zł
Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
3350.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Uwarunkowania i Organizacja Rolnictwa
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia podyplomowe w zakresie rolnictwa przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia na kierunkach nierolniczych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie). Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli zdobyć wiedzę i podstawowe umiejętności związane z kierunkiem studiów oraz uzyskać uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych, a opisanych w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. poz. 109). Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich GSW oraz praktyków współpracujących z instytucjami z obszaru rolnictwa.

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe  - 70 zł dla absolwentów naszej uczelni lub 100 zł dla pozostałych osób
 • jednorazowa: 4.000 zł
 • semestralna: 2.100 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 420 zł
Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
2100.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Zarządzanie administracją publiczną
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Absolwent ma umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej.

Nabyta wiedza pozwoli również na pełnienie funkcji kierowniczych wymagających znajomości zasad funkcjonowania wymienionych instytucji. Zdobyta wiedza i kwalifikacje przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, wojewódzkich i w placówkach szeroko rozumianej administracji publicznej.

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe  - 70 zł dla absolwentów naszej uczelni lub 100 zł dla pozostałych osób
 • jednorazowa: 3.000 zł
 • semestralna: 1.500 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 310 zł


Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
150.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Zarządzanie i inżynieria produkcji
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o profilu praktycznym, posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji.

W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów.

Są nimi:

 • Informatyka w przemyśle, 
 • Inżynieria budownictwa, 
 • Inżynieria ochrony środowiska, 
 • Mechatronika
 • Inżynieria produkcji

Czesne:

 • 2100 zł - za semestr

Możliwość opłacania czesnego miesięcznie:

 • 5 x 420 zł
 • 6 x 350 zł
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2100.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Zarządzanie i inżynieria produkcji
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o profilu praktycznym, posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji.

W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów.

Są nimi:

 • Informatyka w przemyśle, 
 • Inżynieria budownictwa, 
 • Inżynieria ochrony środowiska, 
 • Mechatronika
 • Inżynieria produkcji

Czesne:

 • 2100 zł - za semestr

Możliwość opłacania czesnego miesięcznie:

 • 5 x 420 zł
 • 6 x 350 zł


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2100.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub  e-learningowe, 3 lub 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich). W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Są nimi: Zarządzanie logistyką, Odnawialne źródła energii, Inżynieria zarządzania, Zarządzanie jakością.   Absolwent studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zgodnie z zadaną specyfikacją absolwent potrafi przygotować oraz zrealizować projekt usprawnienia organizacji i zarządzania w obszarach produkcji, analizować koszty pracy, zarządzać zasobami ludzkimi, w tym karierą zawodową pracowników, stosować coachingmentoring, ocenę pracowników oraz dokonać analizy procesu typowego dla zarządzania i inżynierii produkcji, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

W przypadku płatności za czesne miesięcznie:

I i II semestr:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze - 460 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze - 390 zł x 6
 • semestralnie: płatne z góry – 2.300 zł

III i IV semestr:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze - 500 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze - 420 zł x 6
 • semestralnie: płatne z góry – 2.500 zł
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2300.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (E-Learning)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o profilu praktycznym, posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji.

W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów.

Są nimi:

 • Informatyka w przemyśle, 
 • Inżynieria budownictwa, 
 • Inżynieria ochrony środowiska, 
 • Mechatronika
 • Inżynieria produkcji,


Możliwość opłacania czesnego miesięcznie:

 • Opłata za czesne miesięcznie: 5 rat x 420 zł
 • Opłata za czesne miesięcznie: 6 rat x 350 zł
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2100.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (E-Learning)
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub  e-learningowe, 3 lub 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich). W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Są nimi: Zarządzanie logistyką, Odnawialne źródła energii, Inżynieria zarządzania, Zarządzanie jakością.   Absolwent studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zgodnie z zadaną specyfikacją absolwent potrafi przygotować oraz zrealizować projekt usprawnienia organizacji i zarządzania w obszarach produkcji, analizować koszty pracy, zarządzać zasobami ludzkimi, w tym karierą zawodową pracowników, stosować coachingmentoring, ocenę pracowników oraz dokonać analizy procesu typowego dla zarządzania i inżynierii produkcji, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

W przypadku co miesięcznej płatności za czesne:

I i II semestr

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze -440 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze - 370 zł x 6

III i IV semestr

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze -480 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze - 4000 zł x 6
 • semestralnie: płatne z góry – 2.400 zł

Wpłata wpisowego:

 • 70 zł dla absolwentów GSW
 • 100 zł dla pozostałych
Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2200.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Niestacjonarne)
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o profilu praktycznym, posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji.


W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów.

Są nimi:

 • Informatyka w przemyśle, 
 • Inżynieria budownictwa, 
 • Inżynieria ochrony środowiska, 
 • Mechatronika
 • Inżynieria produkcji,


Możliwość opłacania czesnego miesięcznie:

 • Opłata za czesne miesięcznie: 5 rat x 460 zł
 • Opłata za czesne miesięcznie: 6 rat x 390 zł
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2100.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Stacjonarne)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o profilu praktycznym, posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji.

W ramach kierunku studenci wybierają interesujące ich moduły (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów.

Są nimi:

 • Informatyka w przemyśle, 
 • Inżynieria budownictwa, 
 • Inżynieria ochrony środowiska, 
 • Mechatronika
 • Inżynieria produkcji,


Możliwość opłacania czesnego miesięcznie:

 • Opłata za czesne miesięcznie: 5 rat x 500 zł
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2400.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Zarządzanie placówką oświatową - Menedżer Oświaty
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zarządzania placówkami edukacyjnymi. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszystkiego typu placówkach oświatowych w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. nr 184, poz. 1436, z późn. zm.).

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach i placówkach oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe  - 70 zł dla absolwentów naszej uczelni lub 100 zł dla pozostałych osób
 • jednorazowa: 3.200 zł
 • semestralna: 1.600 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 330 zł
Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
1600.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Zarządzanie Projektem
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia te stanowią klasyczną ofertę dla osób pragnących pozyskać kompetencje do profesjonalnego zarządzania projektami, w oparciu o sprawdzone narzędzia planistyczne i zarządcze. Prezentowana w trakcie studiów metodyka jest oparta o zalecenia Project Management Institiute (PMI), wiodącej ogólnoświatowej organizacji skupiającej praktyków zarządzania projektami. Dodatkowo program studiów rozszerzony został o wybrane elementy pozostałych metodyk (zwłaszcza IPMA oraz PRINCE2) oraz o omówienie nowych trendów w zarządzaniu projektami.

Studia adresowane są przede wszystkim do przedstawicieli biznesu: firm mikro- i małych oraz średnich i dużych organizacji działających zarówno projektowo, jak i procesowo, pracowników i członków organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia projektowe, pracowników sektora publicznego realizujących projekty finansowane ze środków publicznych, konsultantów biznesowych, specjalistów realizujących projekty informatyczne i wdrożeniowe, pracowników naukowych prowadzących projekty badawcze i rozwojowe oraz wszelkich innych osób zainteresowanych optymalizacją realizowanych przedsięwzięć i tematyką projektową.

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe  - 70 zł dla absolwentów naszej uczelni lub 100 zł dla pozostałych osób
 • jednorazowa: 3.100 zł
 • semestralna: 1.550 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 320 zł
Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
1550.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Zarządzanie w ochronie zdrowia
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

"Prawo zdrowia publicznego" jest jedną z najmłodszych szczegółowych dziedzin prawa, gdzie w ciągu ostatnich 15 lat notuje się szczególnie dynamiczny jej rozwój. W Polsce jest ona nauczana głównie jako przedmiot w ramach studiów medycznych lub związanych ze zdrowiem publicznym, gdzie wiodącymi są przedmioty medyczne. Gdańska Szkoła Wyższa oferuje studia z zakresu prawa zdrowia publicznego w ramach studiów podyplomowych "zarządzanie w ochronie zdrowia". W dzisiejszych czasach doświadczamy dwóch ważnych zjawisk. Z jednej strony mamy duże zainteresowanie problemami zdrowia publicznego przez dużą rzeszę społeczeństwa, z drugiej – proces "starzenia społeczeństwa". W obu tych przypadkach pomocni mogą być absolwenci niniejszych studiów podyplomowych, których celem jest przede wszystkim przekazanie wiedzy z zakresu prawnych regulacji dotyczących systemu funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, podnoszenie umiejętności menadżerskich osób już pracujących w takich placówkach oraz wskazanie praw pacjentów. Proponowane studia wpisują się w program pn. "Narodowe zdrowie na lata 2007-2015". Te interdyscyplinarne studia obejmują zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawa, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe  - 70 zł dla absolwentów naszej uczelni lub 100 zł dla pozostałych osób
 • jednorazowa: 2.900 zł
 • semestralna: 1.450 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 300 zł
Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
1700.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Zdrowie Publiczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

1.  Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych). Zdrowie publiczne to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów adresowany do osób zajmujących się problematyką zdrowia wzbogaconą o informacje z zakresu między innymi prawa, pomocy społecznej, edukacji i promocji zdrowia, ochrony środowiska, nauk społecznych i ekonomii. Praktyczny profil kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie koordynowania programów zdrowotnych, promocji zdrowia, zarządzania ochroną zdrowia. Profil studiów umożliwia zrozumienie relacji zachodzących między zdrowiem, jego ochroną a uwarunkowaniami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

Możliwość płatności za czesne miesięcznie:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze - 440 zł x 5
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2100.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Zdrowie Publiczne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych). Zdrowie publiczne to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów adresowany do osób zajmujących się problematyką zdrowia wzbogaconą o informacje z zakresu między innymi prawa, pomocy społecznej, edukacji i promocji zdrowia, ochrony środowiska, nauk społecznych i ekonomii. Praktyczny profil kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie koordynowania programów zdrowotnych, promocji zdrowia, zarządzania ochroną zdrowia. Profil studiów umożliwia zrozumienie relacji zachodzących między zdrowiem, jego ochroną a uwarunkowaniami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

Możliwość płatności za czesne miesięcznie:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze - 400 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze - 340 zł x 6
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1900.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Zdrowie Publiczne (E-Learning)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych). Zdrowie publiczne to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów adresowany do osób zajmujących się problematyką zdrowia wzbogaconą o informacje z zakresu między innymi prawa, pomocy społecznej, edukacji i promocji zdrowia, ochrony środowiska, nauk społecznych i ekonomii. Praktyczny profil kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie koordynowania programów zdrowotnych, promocji zdrowia, zarządzania ochroną zdrowia. Profil studiów umożliwia zrozumienie relacji zachodzących między zdrowiem, jego ochroną a uwarunkowaniami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

Możliwość płatności za czesne miesięcznie:

 • miesięcznie: 5 rat w semestrze - 340 zł x 5
 • miesięcznie: 6 rat w semestrze - 290 zł x 6
Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1700.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania